Du stilles om til  :  www.mangeintelligenser.com

Marianne Borup.

Læsevejleder Daglig vejledning Inspirationsmøder Læsekonference Modulopgaver UV-differentiering Læringsstile Krop og omgivelser Samarbejde og følelser Psykologi Intelligenser Læringsstrategier Værksteder Dyr Halloween Kroppen Lydrette ord Mad Sange Årstider Indskoling Andet emnearbejde Børnestavning Elevsamtaler Evaluering Kurser Musik Samarbejde Årsplaner

Læringsstile og de mange intelligenser i indskolingen Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Aktiviteterne har jeg samlet i værkstedskasser Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Læsevejleder Introduktion Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

LDaglig vejledning Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Inspirationsmøder Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Læsekonferencer Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Læringsstile Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Fysiske og Fysiologiske Faktorer Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Introduktion til de 7 intellligenser Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Læringsstrategier Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De sproglige elever holder af at: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De matematisk/logiske elever holder af at: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De kropslige elever holder af: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De musikalske elever holder af at: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De visuelle/rumlige elever holder af at: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De personlige elever holder af at: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

De sociale elever holder af at: Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Marianne Borup. Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Tværfaglige værkstedskasser Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Tværfaglige værkstedskasser - DYR Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Værkstedskassen - HALLOWEEN Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Tværfaglige værkstedskasser - Kroppen Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Værkstedskassen - LYDRETTE ORD Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Tværfaglige værkstedskasser - MADKASSEN Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Tværfaglige værkstedskasser - Sange Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Tværfaglige værkstedskasser - Årstider Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Introduktion til indskolingen Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Andet Emnearbejde Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Børnestavning Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Elevsamtaler Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Evaluering Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Kurser Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Musik Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Samarbejde med andre klasser Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Årsplaner Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Bestilling af CD'er Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Mangeintelligenser Ved Marianne Borup: Mangintelligenser ©

Alle tegninger og ord er mine, du kan frit printe, det du ser. Hvis du gerne vil have værkstederne i fuld udgave, har du mulighed for at købe mine CD'er med alle tekster og tegninger til hvert emne - se "Bestilling".

Mit formål med denne hjemmeside er vidensdeling, samt at udbrede kendskabet til og brugen af værksteds-undervisning med udgangspunkt i læringsstilene og de mange intelligenser. I min udgave er de baseret på tværfaglige emner, som ligger tæt på børnenes hverdag, og er samlet i brugervenlige kasser. Emnerne kan du se andet steds på siden.

< /machete.h2>

Mit formål med denne hjemmeside er vidensdeling, samt at udbrede kendskabet til og brugen af værksteds-undervisning med udgangspunkt i læringsstilene og de mange intelligenser. I min udgave er de baseret på tværfaglige emner, som ligger tæt på børnenes hverdag, og er samlet i brugervenlige kasser. Emnerne kan du se andet steds på siden.

God fornøjelse - jeg håber, at du får lige så meget glæde af denne måde at arbejde med læsning og skrivning på, som jeg og børnene har.

Designed by: Hans-Peter Ejler Larsen  Marianne Borup.